The Westin Warsaw

4.5 

Al. Jana Pawła II 21, Warszawa, 00-854, Polska  

Czas Lokalny Telefon +48 (22) 450 8000

4.5

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA W HOTELU WESTIN

Uważamy, że wzrost gospodarczy i dobrobyt społeczeństwa są nierozerwalnie związane ze stanem środowiska naturalnego. Za cel stawiamy sobie propagowanie dobrych praktyk ekologicznych wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych. Wspólnie z naszymi dostawcami i partnerami aktywnie działamy na rzecz ograniczania naszego wpływu na środowisko naturalne poprzez wprowadzanie innowacji ekologicznych i szerzenie praktyk mających na celu:

  • ochronę zasobów naturalnych
  • zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń
  • poprawę jakości środowiska wewnętrznego
  • tworzenie i raportowanie kluczowych wskaźników dotyczących ekologii
  • podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród naszych 
    pracowników, gości, najemców oraz współpracowników
Westin Warsaw - Polityka Ochorny Środowiska

Mamy świadomość, że podobnie jak reszta społeczeństwa jesteśmy zaledwie na początku drogi tworzenia i wprowadzania zmian, które pozwolą nam osiągnąć powyższe cele. 

Mimo wszystko wierzymy, że nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska posłużą interesom obecnych i przyszłych pokoleń i stanowią podstawę trwałego sukcesu.

Green Council hotelu The Westin Warsaw